شهرداری بم
بازدید از آسفالت میدان سرداران شهید توسط شهردار بم
مدیر سایت

آغاز جدول گذاری خیابان بهار

سامانه اطلاع رسانی شهرداری بم آغاز جدول گذاری خیابان بهار (خیابان بهداشت قاسم زاده ) جهت کمک به کشاورزان در راستای آبیاری بهتر باغ ها

ادامه مطلب
بازدید از آسفالت میدان سرداران شهید توسط شهردار بم
مدیر سایت

گزارش تصویری از اقدامات شهرداری بم درراستای زیبا سازی

سامانه خبری شهرداری بم گزارش تصویری از اقدامات شهرداری بم درراستای زیبا سازی (دیوار نگاری)                                                                                                                                      اجرای نقاشی دیواری حاشیه میدان عدالت (ارگ)

ادامه مطلب