سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد 

 

  گزارش تصویری

نمونه ای ازاقدامات نوروزی شهرداری بم درسال 1397  

 

 

 

 

 

 

                                 برگزاری نمایشگاه عکس گردشگری درایستگاه استقبال شهرداری بم