پیام تبریک شهردار بم به مناسبت فرارسیدن نهم اردیبهشت روزملی شوراء 

                                                                                              

                                                               

 

برآمدن خورشیدفروزان شوراهاازبلندای قله های عمران وآبادانی شهرو روستا قانون پویاومتمدنی بود که درکشور عزیزمان اجرایی شدوبارقه امید رادردل مردم روشن ومنور ساخت زیرا درپرتو این قانون است که سرنوشت مردم به دست خودشان رقم می خورد لذا سالروز شوراها را به همه عزیزان عضو شورای اسلامی شهروروستا به ویژه خدمتگزاران صدیق شورای اسلامی شهرمان تبریک وتهنیت عرض می نمایم 

 

                                                                                                        علیرضا پشتیبان 

                                                                                                            شهرداربم