گزارش تصویری از حضور کارکنان شهرداری بم ومردم ولایت مدار وشهید پرور شهرستان بم