برگزاری جشنواره ای به مناسبت سالروز ثبت جهانی بم به مدت یک هفته در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی جنب ارگ قدیم بم بزرگترین بنای خشت گلی جهان با همکاری شهرداری بم واداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری