14تیر،روز شهرداران ودهیاران گرامی باد .

این روز گرامی خدمت همه شهرداران ودهیاران عزیز وزحمتکش تبریک وتهنیت باد.