17تیر،روزثبت جهانی ارگ قدیم بزرگترین بنای خشت گلی جهان

 

                                           

اینجانب روز 17 تیر راکه مصادف است  با ثبت جهانی ارگ قدیم بم بزرگترین بنای خشت گلی جهان ،خدمت همه شهروندان متمدن ومحترم بمی تبریک وتهنیت عرض می نمایم وامیدوارم درکنار یکدیگر در جهت حفظ ارزشهای  باغ شهر زیبای بم تاریخی ،منظر فرهنگی وارگ قدیم بم این بنای عظیم جهانی که مورد توجه گردشگران داخلی وخارجی می باشد فعال و کوشا باشیم.

                                                                                                                                                       علیرضا پشتیبان

                                                                                                                                                          شهردار بم

                                      

                                                  تصویر قدیمی از ارگ قدیم باغ شهر زیبای بم مربوط به اواخر دوره قاجاری

                      

                                                ارگ قدیم بم و نخلهای همیشه استوار باغ شهر زیبای شهر تاریخی بم