باحضور غفاری مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ومهندس ریاضی شهردار بم جلسه ای درخصوص بحران کم آبی در دفتر شهردار بم تشکیل شد .

 در ابتدا مهندس ریاضی ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه مشکلات آب رسانی شهربم را مطرح وآمادگی شهرداری را با شرکت آب و فاضلاب استان در خصوص بحران کم آبی ازطریق تبلیغات شهری درزمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب اعلام کرد.

درادامه جناب آقای غفاری مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گزارشی از بحران کم آبی درسطح استان کرمان وشهرستان بم مطرح و خواستار همکاری شهرداری بم در رابطه با این زمینه شد و از اعلام همکاری و آمادگی شهرداری بم نسبت به اختصاص بیلبوردهای شهری درزمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب تشکر نمود.