گزارش تصویری ازبعضی اقدامات ترافیکی شهرداری بم

           

                                   نصب علائم سرعتکاه در بلوار زنده یاد هاشمی رفسنجانی

                          

                                        نوسازی وساماندهی دوربین های ترافیکی سطح شهر

 

              

                                                                   ایجاد شیار لرزاننده در بلوار خلیج فارس

 

 

              

                                         

                                                    

                 نصب علائم جداکننده در سطح شهرچهارراه ارگ ،چهارراه 22بهمن ،خیابان طالقانی از طرف میدان 17 شهریور ،سه راه مدرس

                                                    

                     

                                                        تعویض ونوسازی ماژولهای چراغ راهنما چهارراه های در سطح شهر

                    

                                                                   نصب علائم جدا کننده در چهارراه ارگ

                   

                  

                                       

              

 

                                                                              ساماندهی ایستگاه تاکسی بم ،بروات

             

             

                                                          خط کشی شبانه خیابانها در سطح شهر جهت کنترل ترافیک

 

              

                                                                             نصب تابلوهای مسیر گردشگری

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                       رنگ آمیزی بلوار جنب حضرت امام خمینی (ره)   

                

                                                                        نصب تابلو جان پناه در جاده راه آهن                                              

               

                                                          نصب تابلو به سرعتکاه نزدیک می شوید در بلوار خلیج فارس