گزیده ای از اقدامات ترافیکی شهرداری بم به روایت تصویر 

ساماندهی ،نوسازی وهوشمند سازی فرمان های الکتریکی چراغ های راهنمایی ورانندگی سطح شهر

ایجاد خط کشی ونصب چشم گربه ای قبل از سرعتکاه در بولوار زنده یاد هاشمی رفسنجانی 

ایجاد شیار لرزاننده در بولوار خلیج فارس 

رنگ آمیزی جداول بولوار حضرت امام خمینی (ره)

نصب جدا کننده در چهار راه ارگ 

نصب تابلو به سرعتکاه نزدیک می شوید در بولوار خلیج فارس 

نصب تابلو جان پناه در جاده راه آهن