دومین جلسه کارگروه شهرداران شرق استان کرمان

                                             

دومین جلسه کارگروه شهرداران شرق استان کرمان با حضور شهرداران بم،نرماشیر،ریگان، فهرج،گنبکی و نظام شهردر شهرداری بم تشکیل شد

این جلسه در خصوص بررسی مشکلات و پیگیری سهم ارزش افزوده شهرداریهای شرق استان برگزار شد .