تجلیل از خبرنگاران شرق استان توسط شهرداری بم

تجلیل از خبرنگاران شرق استان به مناسبت 17 مردادید روز خبرنگار در شهرداری بم با حضور مهندس پشتیبان شهردار بم ،خانم جوشائی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،مسئول حراست شهرداری  ،مسئول روابط عمومی و فرهنگی اجتماعی شهرداری در شهرداری بم برگزار گردید