برگزاری زیارت عاشورا در دهه اول محرم هر صبح از ساعت 7 الی 8 صبح در شهرداری بم