گزارش تصویری از شروع فرش موزائیک خیابان حافظ و نواب صفوی توسط شهرداری بم