دیدار جناب آقای دکتر عزیزآبادی رئیس شورای اسلامی شهر بم از فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بم در هفته نیروی انتظامی.

در این دیدار ازخدمات ارزشمند فرمانده نیروی انتظامی و همکاران محترمشان  در جهت ایجاد امنیت پایدار ،رفاه و آسایش مردم عزیز شهرستان بم توسط دکتر عزی آبادی رئیس شورای اسلامی شهر بم تقدیرو تشکر شد .