نوسازی وساماندهی روشنایی پارک دکتر افلاطونیان و ارکیده در قالب تعویض پایه چراغ ها و کله چراغ ها،تعویض کابلهای فرسوده ،ایمن سازی و ساماندهی روشنایی کامل این دو پارک 

 نوسازی و ساماندهی  کامل پارک ارکیده در بولوار سردارشهید محمدآبادی 

نوسازی وساماندهی روشنایی کامل دکتر افلاطونیان