بازدید مهندس پشتیبان شهردار بم و خانم جوشایی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 

شهردار بم به  مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از کارکنان کتابخانه مرکزی بازدید بعمل آورد و از کارمندان این مرکزی فرهنگی تقدیرو تشکر بعمل آورد .

همچنین مهندس پشتیبان از دختر نوجوان کتابخوان ،که بیشتر وقت خود را در کتابخانه سپری می کرد با دادن هدیه ای از طرف شهرداری تقدیرو تشکر بعمل آورد .