بازسازی میدان سرداران شهید (22بهمن)

                                                                             

مهندس پشتیبان شهردار بم خبر داد

بازسازی میدان سرداران شهید (22بهمن )متناسب با نام میدان 

عملیات میدان قبلی طبق  خواست های مردمی  برای زیباسازی  و جانمائی یک المان زیبا و مناسب با نام میدان سرداران شهید آغاز شده است و تمام تلاش واحدهای شهرداری برای پایان کار تا قبل از عید نوروز به جهت ورود مسافران نوروزی است .

وی بیان کرد:بازسازی این میدان به یاد فداکاری و جانفشانی تمامی رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم  همیشه در راه آرمانهای شهدا قدم برداریم .

شهردار بم در پایان گفت :از صبر شکیبائی شهروندان محترم بمی برای همراهی تمام پروژه ها تقدیرو تشکر می نمایم وامیدواریم بتوانیم در راه اعتلای بم زیبا اقدامات مطلوبی انجام دهیم .

تصویر  میدان سردار ان شهید (22بهمن) قبل از تخریب