برگزاری زیارت عاشورا در شهرداری بم

برگزاری زیارت عاشورا در سازمان آتش نشانی شهرداری بم