اقدامات گسترده شهرداری بم جهت آماده کردن میدان حضرت امام خمینی (ره)برای مراسم بزرگ تاسوعا و عاشورای حسینی سال 98 و سیاهپوش نمودن شهر بم