تاسوعا وعاشورای حسینی تسلیت

                                         

 

                                                                  

                                                                    روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بم