معارفه سرپرست شهرداری بم توسط رئیس شورای اسلامی شهربم در شهرداری بم 

                                             

صبح امروز در شهرداری بم با حضور مهندس بنی اسدی رئیس شورای اسلامی شهر بم و جناب آقای ولندیاری از اعضای شورای اسلامی ،مهندس حمید دهقان به عنوان سرپرست شهرداری به پرسنل  معرفی گردید .

مهندس بنی اسدی ،رئیس شورای اسلامی شهر بم در مراسم معارفه سرپرست شهرداری گفت:

ضمن عرض تبریک به حمید دهقان سرپرست شهرداری بم گفت،امیدواریم آقای دهقان بتواند دراه خدمتگذاری به مردم با همراهی همکاران قدمهای مثبتی بردارند و ضمن تقدیر از زحمات پرسنل شهرداری از آنان خواست تا سرپرست شهرداری را همراهی نمایند 

رئیس شورا همچنین از تلاشهای جناب پشتیبان شهردار سابق تشکرو قدر دانی نمودند و عنوان کردند ایشان منشا کارهای زیاد و مثبتی در طول خدمتشان جهت خدمتگزاری به شهروندان محترم بودند و برای ایشان در مراحل بعدی کاری و زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی را داریم .

جناب آقای دهقان سرپرست شهرداری بم هم در جمع همکاران خود بیان کرد:از حسن اعتماد شورای اسلامی شهر بم تشکر می نمایم ،امیدوارم با همرالهی همکاران عزیزم بتوانم با خدمتگزاری به شهروندان محترم جواب مثبتی به این اعتماد بدهم