اقدامات شهرداری بم در جهت برگزاری مراسم سالگرد زلزله پنجم دیماه سال 82 در بهشت زهرا 

در همین راستا شهرداری بم نسبت به نصب پرچم مشکی جهت یادبود درگذشتگان زلزله ،لکه گیری آسفالت خیابانهای بهشت زهرا ،جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله های پراکنده اطراف بهشت زهرا و نوسازی سنگ نوشته های قبور مطهر شهدا