اهدای شاخه گل به شهروندان محترم به مناسبت یادبود درگذشتگان زلزله پنجم دی ماه سال 1382 توسط شهرداری بم