پیام مهندس محمد بنی اسدی رئیس شورای اسلامی و مهندس حمید دهقان سرپرست شهرداری بم به مناسبت روز 9 دی ،روز بصیرت و میثاق با ولایت 

                                          

بسم الله الرحمن الرحیم 

یوم الله نهم دی ماه به عنوان روز ملی ،بصیرت و میثاق امت با ولایت ،نمونه ای از وفاداری ،وحدت و انسجام ملت در دفاع از ولایت و نظام اسلامی برگ زرینی از دفتر پرافتخار و سراسر عزت تاریخ ایران اسلامی است که مردم بصیر و انقلابی در این روز با حضور گسترده و پرشکوه پیام ولایت مداری و قدرشناسی را به جهانیان نشان دادند.

لذا از همه آحاد مردم شریف و ولایتمدار به ویژه همکاران خود در شهرداری در جهت برگزاری این مراسم بزرگ و وحدت بخشدعوت بعمل می آید تا با حضورمان یک بار دیگر ثابت کنیم همیشه با ولایت ،انقلاب ،شهدا ،امام شهدا و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هستیم و خواهیم ماند 

محمد بنی اسدی رئیس شورای اسلامی شهر بم 

حمید دهقان سرپرست شهرداری بم