حضور رئیس و اعضاء شورای اسلامی ،سرپرست شهرداری بم ،معاونین و کارکنان شهرداری بم در مراسم یوم الله 9دی روز بصیرت و میثاق با ولایت