حضورمسئولین شهرستان بم واعضای شورای شهر  دکتر بنی اسدی با همراهی همکاران در گازار شهداء جهت تکریم از مقام شهداءدر ایام الله دهه فجر سال 98