بازدید دکتر بنی اسدی شهردار بم و دیگر معاونین از عملیات روکش آسفالت حول میدان سرداران شهید توسط واحد فنی و عمرانی شهرداری