جلسه دکتر بنی اسدی شهردار بم با پیمانکاران شهرداری در راستای همکار                                                                              

در این جلسه همه پیمانکاران نقطه نظرات خود را اعلام نمودند و خواستار عدالت در پرداخت حق الزحمه خود شدند 

در این دیدار شهردار بم هم بیان کرد :از حضور شما پیمانکاران عزیز در این جلسه ساسگذارم و از همکاریهای سابق شما صمیمانه تقدیرو تشکر می نمایم و جادارد به هکاری بهتر و مثمر ثمر خود ادامه دهید تا بنوانیم به شهروندان عزیز خدمات مطلوبی ارائه دهیم و مطمئن باشید در پرداخت هاو  حق الزحمه شما عدالت و مساوات برقرار خواهد شد و از حوزه مالی وشهرداری می خواهم صورت پرداخت ها را به دفتر تحویل نمایند و ّبرای آینده حتما نسبت به پرداخت ها حق مطلب را ادا نمایند تا همه پیمانکاران به نسبت هم رضایت کافی را داشته باشند.