حضور حوزه فرهنگی و گردشگری در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 

این نمایشگاه با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری و گرشگری افتتاح و شهرداری بم به عنوان یکی از شهرهای تاریخی که مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی می باشد در این نمایشگاه مانند سال قبل جهت معرفی توانمندیها ی گرشگری حضور پیدا کرده است.

قابل ذکر است غرفه گردشگری شهرداری بم مورد توجه مسئولین ،شرکت های گردشگری و مردم عزیز قرار گرفت .