گزارش تصویری 

نور پردازی خیابان امام از میدان فرمانداری تا کلنیک بقیه الله ،توسط واحد تاسیسات شهرداری بم در راستای زیبا سازی شهر جهانی بم