گزارش تصویری از لکه گیری آسفالت بولوار کارگرو خیابان شهدای نیروی انتظامی توسط حوزه فنی و عمرانی شهرداری بم .

تصاویر ذیل مربوط به خیابان شهدای نیروی انتظامی می باشد 

 

                                                    

تصاویرذیل مربوط به بولوار کارگر می باشد.