بازدید مهندس بنی اسدی از روند توسعه ایستگاه شماره 1 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بم .

شهردار بم در این بازدید از خدمات مدیریت و ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بم تشکر نمودند و بر روند توسعه و برنامه ریزی لازم برای خدمات رسانی به شهروندان محترم تاکید نمودند.