بازدید مهندس بنی اسدی شهردار بم و آقای عارف کیا رئیس حفاظت از  محیط زیست شهرستان بم از محل دفن زباله ها 

در این بازدید دو طرف بر تقابل همکاری بهتر و بیشتر تاکید نمودند و برنامه ریزی های لازم برای  دفن اصولی زباله ها در راستای اهمیت به محیط زیست صورت گرفت و قرار شد در این رابطه به زودی هماهنگیهای لازم بین دو طرف صورت گیرد.