آنچه شهرداری در ایام فاطمیه و سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی انجام داده است

نصب تابلو بولوار شهید سپهبد سلیمانی

نصب تابلو یادمان سردار دلها و پرچم های ایام فاطمیه