آسفالت و ساماندهی ورودی بولوار شهید معقول انجام شد و به زودی عملیات فضای سبز و زیبا سازی آن در دستور کار قرار می گیرد.

گزارش تصویری از آسفالت و ساماندهی ورودی بولوار شهید معقول