تجلیل از کارگران نمونه شهرداری بم

باحضور مهندس بنی اسدی شهردار بم ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بم ،معاونین ومسئولان شهرداری از کارگران نمونه شهرداری بم تجلیل شد .