واگذاری تیم فوتبال شهرداری بم به معدن خانه خاتون بم ابارق از شهرستان بم

 

تیم بانوان شهرداری بم به نام شهرداری بم در لیگ برتر بانوان کشور افتخارات زیادی برای شهر جهانی بم کسب نمودودر حال حاضر این تیم با افتخارات زیاد به معدن خانه خاتون ابارق شهرستان بم واگذار گردید.