سامانه اطلاع رسانی شهرداری بم

گزارش تصویری از آغازاقدامات آسفالت ،درختکاری بلوارها وساماندهی شهرک حضرت امام (قدس)ورزمندگان

 

                                                     

                                                           آغازاقدامات آسفالت بلوار اسحاقیه ودرختکاری رفیوژ وسط

                                                     

                                                        

                                                     

                                                  آغاز آسفالت بلوار جوادالائمه در شهرک امام خمینی رحمت الله علیه

                                                    

                                   تسطیع وخاک برداری انتهای بلوار سردارشهید مرادی حدفاصل بیمارستان پاستور ومنازل استیجاری