سامانه اطلاع رسانی شهرداری بم .

                                                                    

                  حضور اعضای شورای اسلامی ،شهردار وکارکنان شهرداری بم در مراسم یادبود حماسه 9 دی ماه