پیام تبریک مهندس ریاضی شهردار بم به مناسبت روز خبرنگار (17مرداد)  

                               

(ن والقلم ومایسطرون )

  قلم جان گرفت واز شادمانی چنین عطائی بر خود لرزید وبر آسمان هفتم تاخت تا همواره درتصرف قدسی حضرتش باشد وقلم سوگند یاد کرد هرگزدروغ ننگارد ویاری گر راستان باشد.

امروز در عصر تکنولوژی و ارتباطات ترکیب قلم و هنر +راستی وصداقت است که ازمیان هزاران هزار کذب ودروغ جلوه گری می کند و با تمام زیبائی و صداقتش بر دلها می نشیند .

هفده مرداد:روز خبرنگار بر همه سخت کوشان با شهامت این عرصه مبارک باد

علیرضا ریاضی (شهردار بم)  

         شهرداری بم،گزارش تصویری از روند اجرای حصار ونماکاری دیوار پارک بانوان ، توسط پیمانکار شهرداری بم 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری بم ،نصب علامت خطر وایمن سازی پایه چراغ های روشنائی پارک 22 بهمن وپارک شوراء،برای اولین بار درشهر بم ،توسط پرسنل تاسیسات شهرداری بم.شهرداری بم ،گزارش تصویری از روند اجرای تعویض جدول های فرسوده خیابان جانبازان باعرض بیشتر برای جلوگیری از

هدر روی آب به سمت خیابان وایجاد زاویه، واقع در چهاراه جانبازان به طرف میدان معلم

ایجاد زاویه واقع درچهارراه جانبازانهمکاری شهرداری بم، درجهت نصب لوله های شبکه گاز شهری

 

مهندس ریاضی شهردار بم گفت ،شهرداری بم ،درجهت  نصب لوله های شبکه گاز شهری ،همکاری لازم را با دیگر نهاده ها برای رفاه حال شهروندان محترم بمی با پیمانکار شرکت گاز داشته است.تامردم بتوانندبه زودی از نعمت گاز شهری برخوردار باشند.

 

ریاضی شهردار بم عنوان کرد ،به خصوص در آسفالت خیابان هائی که حفاریهای شرکت گاز انجام شده سعی داشته ایم دراسرع وقت اقدام نمائیم تا مشکلی درتردد خودروها ،بهداشت وزیبائی محیط شهری  نداشته باشیم .

1-خیابان کشاورز                             2-خیابان عارف   

3-خیابان طباطبائی                          4-خیابان سرگرد سخائی

5-خیابان ابوذر(ارگ)                         6-بلوارحوزه ودانشگاه

7-بلوار ترمینال ومعاینه فنی               8-بلوارشهیدرجائی ،سه راه نیروگاه برق تامیدان 22بهمن

9-لاین شمالی بلوار معلم

لازم به ذکر است آسفالت کانال های گاز ،هنوز دردستور کار است وسعی داریم دراسرع وقت بعداز مقدمات نصب لوله های گاز این خدمات رسانی درحد مطلوب صورت پذیرد

.