شهرداری بم ،گزارش تصویری از روند اجرای تعویض جدول های فرسوده خیابان جانبازان باعرض بیشتر برای جلوگیری از

هدر روی آب به سمت خیابان وایجاد زاویه، واقع در چهاراه جانبازان به طرف میدان معلم

ایجاد زاویه واقع درچهارراه جانبازان

همکاری شهرداری بم، درجهت نصب لوله های شبکه گاز شهری

 

مهندس ریاضی شهردار بم گفت ،شهرداری بم ،درجهت  نصب لوله های شبکه گاز شهری ،همکاری لازم را با دیگر نهاده ها برای رفاه حال شهروندان محترم بمی با پیمانکار شرکت گاز داشته است.تامردم بتوانندبه زودی از نعمت گاز شهری برخوردار باشند.

 

ریاضی شهردار بم عنوان کرد ،به خصوص در آسفالت خیابان هائی که حفاریهای شرکت گاز انجام شده سعی داشته ایم دراسرع وقت اقدام نمائیم تا مشکلی درتردد خودروها ،بهداشت وزیبائی محیط شهری  نداشته باشیم .

1-خیابان کشاورز                             2-خیابان عارف   

3-خیابان طباطبائی                          4-خیابان سرگرد سخائی

5-خیابان ابوذر(ارگ)                         6-بلوارحوزه ودانشگاه

7-بلوار ترمینال ومعاینه فنی               8-بلوارشهیدرجائی ،سه راه نیروگاه برق تامیدان 22بهمن

9-لاین شمالی بلوار معلم

لازم به ذکر است آسفالت کانال های گاز ،هنوز دردستور کار است وسعی داریم دراسرع وقت بعداز مقدمات نصب لوله های گاز این خدمات رسانی درحد مطلوب صورت پذیرد

.

گزارش تصویری از روند اجرای حصار شهربازی وساخت آلاچیق،دریاچه وزمین های ورزشی توسط پیمانکار شهرداری بم درمجموعه شهربازی شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه اندازی مرکز معاینه مکانیزه فنی خودروهای سبک درشرق استان کرمان،توسط شهرداری بم

 

این مرکز از سوی شهرداری بم به منظور رفاه حال شهروندان ، در مساحت بیش از هشت هزارو 500 متر مربع راه اندازی واحداث شده است

 

این مرکز توسط شهرداری بم به منظور رفاه حال شهروندان درمساحت بیش از هشت هزارو 500متر مربع احداث شده است .مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بم به امکانات وسامانه های سنجش ترمز ،سوخت،کمک فنر ،صداوسنجش نورمجهز است که به زودی بخش کارواش آن نیز راه اندازی می شود .صدور معاینه فنی خودرو درمجاورت پایانه مسافربری بم و میدان تره بار در دو نوبت صبح و عصر به مردم شهرستانهای بم،ریگان،نرماشیر وفهرج خدمات رسانی می کند. هزینه صدور معاینه فنی خودرو دراین مرکز به ازای هر خودرو 230هزار ریال می باشد که به همراه داشتن کارت شناسائی خودرو الزامی است.

 

 

 

گزارش تصویری از روند احداث مسجد و پارکینگ خودرو در پارک  22 بهمن ،جهت استنفاده شهروندان و گرشگران محترم ، توسط شهرداری بم

زیر مجموعه ها