شهرداری بم

(( آگهی مناقصه عمومی ))

شهرداری بم در نظر دارد نسبت به اجرای ساختمان پلاتو اقدام نماید لذا از شرکتهای واجد شرایط درخواست  می شود ضمن بررسی ردیفهای زیر جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به نشانی بم، بلوار شهید صدوقی  شهرداری بم ،امور قراردادها مراجعه نمایند.

 

  • برآورد اجرای کار مبلغ 2.705.660.268 ریال می باشد.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ 136.000.000 ریال  در وجه شهرداري بم به عنوان سپرده شركت در مناقصه الزامي مي باشد .
  • مدت انجام کار 6 ماه می باشد.
  • شركتهاي واجد شرایط می توانند با پرداخت مبلغ300.000ريال به حساب سيبا شماره 0105659390003  بنام شهرداري بم نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند .
  • هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
  • ارائه رزومه کاری ، سوابق کاری ومدارک  شرکت الزامی می باشد .
  • شهرداري در رد ويا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است.
  • آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ1/3/95 می باشد
  • متقاضيان جهت اطلاع بيشتر مي توانند با شماره44219960 -034تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                                                                                      علیرضا ریاضی

                                                                                                                                                         شهردار بم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *