شهرداری بم

گزارش تصویری از اسفالت حفرهای کانالهای گاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.