شهرداری بم

190هزار مترمربع آسفالت معابرو65هزارمترطول آسفالت کانالهای گاز شهری

190هزار متر آسفالت معابر و65هزار مترطول آسفالت کانالهای گاز شهری 

 

                                                                                 

مهندس پشتیبان شهرداربم خبرداد:

درطی شش ماه اخیر190 هزارمترمربع آسفالت معابرو65 هزار مترطول آسفالت کانالهای گاز شهری 

شهردار بم بیان کرد: به شهروندان محترم بم قول داده بودیم که دردوماه پایانی سال نسبت به 100هزار مترمربع آسفالت اقدام نماییم وخوشحالیم طبق قولی که به مردم داده بودیم عمل نمودیم .

مهندس پشتیبان بیان کرد: باتوجه به اینکه طی شش ماه اخیر هم 190 هزارمترمربع آسفالت معابر و65 هزار متر طول آسفالت کانالهای گاز شهری انجام شده است وامیدواریم دراین مسیر بتوانیم خدمات مطلوبتری به شهروندان محترم ارائه دهیم .

                                     

 

گزارش شش ماه شهرداری بم در زمینه آسفالت 

آسفالت خیابان علامه آیت الهی شهرک امام خمینی (ره)                      آسفالت خیابان شیخ رحمت وکوچه شماره20 این 

آسفالت خیابان بلال                                                                       خیابان درشهرک حضرت امام خمینی (ره)

آسفالت کوچه های شماره 8 ،9 و11 خیابان بسطامی                          آسفالت کوچه شماره 3،5،13،16،18،20خیابان کمیل 

 آسفالت کوچه شماره 8 خیابان زینبیه                                                        آسفالت کوچه های9،11،13،15،17،19و23وفرعی های 

آسفالت کوچه های شماره 4و6 خیابان انتظام                                     خیابان سیدجماالدین 

آسفالت کوچه شماره 2 ودو کوچه فرعی ازخیابان شهید رجائی              آسفالت کوچه شماره 1 خیابان تعاون

آسفالت کوچه های شماره 3و5 شهیدان عطارزاده                               آسفالت کوچه های شماره 4و3،2،1خیابان بهار

آسفالت کوچه شماره 5 وفرعی دوم از خیابان معلم                             آسفالت کوچه شماره 1بلوارسردار شهید معقول

آسفالت کوچه های 3وفرعی ها 9 و23خیابان ابوالفضل                         آسفالت کوچه های خیابان نینوا

آسفالت کوچه های شماره 10، 11، 12 و17خیابان المهدی                   آسفالت کوچه شماره4،5، 11و18 خیابان مالک اشتر

آسفالت کوچه های شماره 3 5 وچهار کوچه فرعی این دوخیابان            آسفالت کوچه شماره،14،16و18خیابان جانبازان 

وکوچه شماره 7خیابان سیدالشهداء                                                آسفالت کوچه های شماره 1و3خیابان ایثارگران 

آسفالت کوچه شماره 18 خیابان طالقانی                                         آسفالت کوچه های شماره 1،3،5و7خیابان شکوفه

آسفالت کوچه های شماره 17وفرعی هاو25 خیابان کشاورز                 آسفالت فرعی بین خیابان جانبازان وخیابان مکتب الزهرا

اسفالت کوچه شماره 7وفرعی ها خیابان مقدس اردبیلی                      

 

این گزارش ادامه دارد                                                          

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *