شهرداری بم

گزارش تصویری از اجرای 85 درصدی فرش موزائیک پیاده رو و نوسازی نهر آب بلوار سید طاهرالدین وواجرای 70درصدی فرش موزایک پیاده رود خیابانانهای چزابه ،شهید نواب صفوی وپرستار

گزارش تصویری از اجرای 85 درصدی فرش موزایک پیاده رو و نوسازی نهر آب بلوار سید طاهرالدین واجرای 70 درصدی فرش موزایک پیاده رو خیابانهای چزابه،شهید نواب صفوی و پرستار توسط شهرداری بم

اجرای فرش موزایک و نوسازی خیابان سید طاهرالدین

 

 

اجرای فرش موزایک خیابان چزابه

اجرای فرش موزایک خیابان پرستار

اجرای فرش موزایک خیابان شهید نواب صفوی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.