شهرداری بم
اخبار
مدیر سایت

تعوض سنگ فرش های خیابان ارگ

شهردار بم خبر داد: نوسازی و ساماندهی پیاده رو خیابان ارگ با تعویض سنگ فرش خیابان ارگ                         مهندس بنی اسدی شهردار بم گفت:نوسازی و

ادامه مطلب