شهرداری بم
اخبار
مدیر سایت

پویش افتتاح،افتتاح و بهره برداری از میدان زید

                                 پویش افتتاح                                  افتتاح و بهره برداری از میدان زید                 در قالب پویش افتتاح  میدان زید مورد افتتاح و بهره برداری قرار

ادامه مطلب
اخبار
مدیر سایت

افتتاح دفترمدیریت بحران در ایستگاه آتش نشانی شماره یک در قالب پویش افتتاح

                                                                          پویش افتتاح                                                                                            افتتاح دفتر مدیریت بحران شهرداری بم افتتاح دفتر مدیریت

ادامه مطلب